Dakinspectie

Na verloop van enige jaren vertoont een dak vaak kleine gebreken, die op een later moment voor grote problemen kunnen zorgen. Door uw dak minimaal één keer per jaar te laten inspecteren en onderhouden, krijgt u inzicht in de kwaliteit en de huidige staat van uw dak. Ook voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige hoge kosten. 

Doordat het hele dak op een flink aantal punten wordt nagelopen, komen zwakke plekken op tijd aan het licht. Hierdoor kunt u lekkages en de schade die hierdoor ontstaat voorkomen. 

Een globale dakinspectie voeren wij gratis voor u uit.